ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน


  ข้อมูลการสมัคร


(Mathematics, Science and Technology Program – MSP)

(Mathematics, Science and Engineering Program – MSE)

(Modern Chinese & Art Design, MCA)

(General & Leadership Development Program, GLP)

(SD Health Science Program – HSP)
(SD Engineering and Technology Program – ETP)
(SD Sport Science Program – SSP)
(SD Architecture Program – ACP)
(SD English Business Program BEP)
(SD Modern Japanese Program – MJP)
(SD Modern Chinese Program – MCP)
(SD Law Business and Political Science – LBP)
(SD Art, Music and Dramatic Program – AMP)
(SD Hotel Business and Culinary Program – HCP)


  ข้อมูลผู้ปกครอง (เพื่อการติดต่อ จากทางโรงเรียน)