เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567หลักสูตรของโรงเรียน

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัด และได้เลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียนเอง

รับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
ระดับ ป.1 - ม.4

(ท่านผู้ปกครอง กรุณาศึกษารายละเอียดจาก ระเบียบการคัดเลือก ของทางโรงเรียน)
  กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร


ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยระบบจะเปิดและปิดรับสมัครอัตโนมัติตามประกาศของทางโรงเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลต่อการสมัครของนักเรียนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ดังนี้

  • QR Code
การชำระเงินทุกช่องทาง หลังจากท่านทำรายการสำเร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ทันที

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักจากยืนยันการชำระเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร ท่านผู้ปกครองกรุณาศึกษาข้อมูลจาก ระเบียบการคัดเลือก

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

** รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักติดกัน **
** กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ ให้กรอก Passport No. ทั้งตัวอักษรและตัวเลข **

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 652 7478-9
โทรสาร 02 652 7777

LINE Official